top of page

Mannskoret Varde

Mannskoret Varde har siden oppstarten i 1926 forsøkt etter beste evne å underholde Ålesunds befolkning med god og tradisjonell mannskorsang. Vi har et godt og etablert repertoar med gode og gamle "mannskorsanger", i tillegg til et repertoar med nasjonale og religiøse sanger. Dette gjør at koret kan opptre i mange seriøse sammenhenger som kirkekonserter, jubileer, generalforsamlinger og lignende høytidelige arrangement.

Koret har i alle år deltatt på sangerstevner der vi har høstet stor aksept for vårt seriøse repertoar og vi har bl a tradisjon i å synge under høytidsgudstjeneten i Ålesund Kirke 17.mai. Utover dette har vi vår tradisjonelle julekonsert på Avholdshjemmet der overskuddet av konserten tilfaller Frelsesarmeen i Ålesund.

Mannskoret Varde har i de senere år utvidet repertoaret til også å bl a inneholde Shanty- og barbershop sanger; samt et knippe med irske folkeviser og annen lett og ledig underholdningsmusikk. Utover dette har vi også et repertoar med "Ålesundsanger" og vi har ved flere anledninger bidratt med sang og underholdning på div. kundearrangement, firmafester, åremålsdager etc.

Vi har også tatt på oss totalansvaret for å arrangere allsangkvelder både på Arbeiderforeningen og Tollboden. Dette er et tilbud som blir satt god pris på, spesielt i noe eldre aldersgrupper. Det kan også nevnes at vi ved flere anledninger har tatt på oss rollen som syngende servitører; fortrinnsvis ved lukkede arrangement på Teaterfabrikken i Ålesund.

Koret består pr. i dag av ca. 45 sangere med god aldersspredning under musikalsk ledelse av vår dyktige dirigent Walter Stiegler. Under Cutty Sark Tall Ships Race i Ålesund i 2001 deltok MK Varde som det offisielle Shanty-koret og deltok på omtrent 40 opptredener. Dette har bl a ført til at vi nå er reengasjert som kor under Tall Ships Race i Måløy sommeren 2008.

Kontakt
bottom of page